despre ordonanța 76/2018 și evaluarea proiectelor culturale

Încă de la înființarea AFCN-ului, am luptat împreună cu colegii mei pentru îmbunătățirea funcționării unuia din cele mai importante mecanisme de finanțare a sectorului cultural. prima victorie a fost în 2005 când în urma unei scrisori deschise adresată Monei Muscă, a fost modificată componența Consiliului AFCN, sectorul cultural putând să propună membrii din partea sectorului cultural (în forma inițială doar uniunile de creație aveau acest drept). al doilea mare câștig și poate cel mai important a fost faptul că s-a acceptat cererea mea, ca un procent de maxim 20 % din bugetul proiectului, să poată include cheltuieli administrative (chirie spații, telefon/internet, curent, onorarii echipă). De atunci am continuat să inițiez petiții și scrisori deschise periodic (unele le puteți citi chiar pe blogul meu). Ultima i-a fost adresată în mai 2018 Ministrului George Ivașcu

NU DISTRUGEȚI SECTORUL CULTURAL, CULTURA VIE ȘI ADMINISTRAȚIA FONDULUI CULTURAL NAȚIONAL.

și a avut ca obiectiv amendarea modificărilor O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, care riscău să îngroape AFCN-ul și desigur întreg sectorul cultural independent. Petița semnată de peste 100 de colegi artiști, oameni de cultură și manageri culturali și-a atins în mare parte scopul iar ordonanța respectivă a fost stopată. La finalul verii profitând de concediu, Ministerul a dat însă o nouă ordonanța – 76/2018, unde a strecurat pe furiș la final 2 articole care schimbă cumva radical modul de evaluare a proiectelor culturale. Prin aceste 2 articole – 16 și 17, Ministrul Culturii modifică legile de funcționare ale Administrației Fondului Cultural Național și ale Centrului Național al Cinematografiei și numește din oficiu evaluatori în comisiile de selecție ale celor 2 mecanisme de finanțare independente care urmau să evalueze proiectele culturale și cinematografice pro-bono. Reacția sectorului cultural și a Consiliului AFCN/CNC a fost din păcate anemică. În luna septembrie AFCN a fost obligat să accepte în comisiile sale de evaluatori peste 10 evaluatori numiți de Ministru, o parte din ei fără a avea compentențele necesare evaluării proiectelor pe ariile respective, lucru chiar recunoscut de către unii dintre ei. In luna februarie la consultarea anuală organizată de AFCN, am aflat că respectivă ordonanță se află în Parlament, urmând să fie adoptată în curând. Am luat decizia acum o săptămână de a iniția o nouă scrisoare deschisă mai largă adresată de această data deputaților, noului Ministru al Culturii dar și celor 2 instituții în cauză – AFCN și CNC. Le mulțumesc colegilor Raluca, Iacob, Oana Radu, Iulia Popovici și Stefania Ferchedău, care m-au ajutat să finalizez documentul. Documentul final a fost semnat de peste 220 de colegi și a fost depus de mine ieri la Camera Deputaților și Ministerul Culturii.

Nu știu dacă documentul va avea impact și dacă vom putea scoate/modifica cele 2 articole în cauză, însă mă bucur că sectorul cultural independent a reacționat public la o altă încercare de distrugere a funcționării singurelor mecanisme publice de finanțare transparente și profesioniste pentru sectorul cultural.

14 martie 2019

APEL – PENTRU O EVALUARE PROFESIONISTĂ A PROIECTELOR CULTURALE ȘI CINEMATOGRAFICE DIN ROMÂNIA

SCRISOARE DESCHISĂ 

Stimate Domnule Președinte al Comisiei de cultură, arte, mijloace de informare în masă a Camerei Deputaților,

Stimați Deputați, 

Stimate Domnule Ministru al Culturii și Identității Naționale,

Stimată Doamnă Director AFCN, 

Stimată Doamnă Director general CNC,

Stimați Membri ai Consiliului AFCN și CNC,

În contextul de funcționare precară a sectorului cultural din România, precum și al vulnerabilității statutului profesional al artiștilor și al managerilor culturali independenți, afectați de modificările recente ale Codului Fiscal, ne exprimăm profunda îngrijorare privind modificările operate în 2018 prin Ordonanța de Urgență nr. 76/2018 privind aprobarea Programului de investiții în domeniul culturii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și vă solicităm respingerea acestora de către Camera Deputaților.

Prin cele 2 articole de la finalul ordonanței de urgență – Art. 16 și Art. 17, care nu au nici o legătură cu programul de investiții în domeniul patrimoniului și dezvoltării infrastructurii culturale vizate de ordonanță și a căror urgență nu a fost justificată în nici un fel în textul ordonanței de urgență, aceasta modifică major calitatea evaluării  proiectelor și programelor culturale și a proiectelor cinematografice susținute la nivel național de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN) și Centrul Național al Cinematografiei (CNC), prin numirea unor evaluatori din oficiu în comisiile de evaluare,care participă în mod direct la evaluarea proiectelor culturale și a producțiilor cinematografice, fără a putea fi remunerați pentru activitatea depusă, precum și, în cazul CNC, prin modificarea modului de numire a acestor comisii.

AFCN este, în prezent, singurul sistem public de finanțare, transparent și național, care a funcționat profesionist începând din 2005, oferind finanțări publice pe bază de competiție pentru o serie de 11-13 arii importante și necesare pentru dezvoltarea sectorului cultural. AFCN este un partener real al sectorului cultural, oferind finanțări importante prin deschiderea unor zone de activități culturale de mare impact – programe multianuale, arte vizuale, arte performative, intervenție culturală, rezidențe de creație, educație prin cultură, patrimoniu material și imaterial etc. CNC este, la rândul său, singurul mecanism public de finanțare, pe bază competițională și pe criterii exclusiv calitative, a producției de film românesc.

Dată fiind importanța acestor două instituții naționale cheie, dorim să precizăm următoarele cu privire la modificările aduse de OUG 76/2018:

1)Necesitatea și cu atât mai puțin urgențaprevederilor Art. 16 și 17 din OUG 76/2018 nu sunt în nici un fel justificate în actul normativ.

Astfel, obiectul OUG 76/2018 este crearea “cadrului legal privind mecanismul de finanțare a realizării, extinderii, reabilitării, modernizării și punerii în valoare a obiectivelor culturale și a monumentelor istorice”. Or, nici AFCN și nici CNC nu susțin proiecte de infrastructură și protecție a monumentelor care ar putea fi relevante pentru acest program, ci proiecte culturale (care vizează cel mult educația și promovarea patrimoniului) și producții cinematografice.

Mai mult, existau deja la nivelul AFCN și al CNC mecanisme care să asigure o coordonare și sinergie pe plan național a sistemelor de finanțare. Astfel, atât activitatea AFCN, cât și a CNC este ghidată de un Consiliu, care stabilește direcțiile strategice și prioritățile de finanțare ale celor două instituții, și ai cărui membri sunt numiți de însuși Ministrul Culturii, inclusiv prin desemnarea de către ministrul culturii a doi membri (AFCN), respectiv unul (CNC). Consiliul celor două instituții este nivelul unde o coordonare strategică cu alți finanțatori ar trebui să aibă loc și nu la nivelul comisiilor de evaluare a proiectelor individuale, unde criteriul competenței profesionale este singurul care trebuie să conteze.

Referitor la argumentul nevoii de coordonare invocat de OUG 76/2018, am dori să reiterăm faptul că Ministerul Culturii și Identității Naționale nu are în momentul de față adoptată o Strategie națională în domeniul culturii, care ar fi un element fundamental în a oferi cadrul și direcțiile unei asemenea coordonări.

2) Modificările legislative precizate aduc atingere neutralității, profesionalismului și calității procesului de evaluare a proiectelor culturale și proiectelor cinematografice finanțate de AFCN și CNC.

În cazul AFCN prevederile ordonanței au fost deja puse în practică la sesiunea de proiecte I/2019, producând efecte extrem de negative în procesul de selecție 

proiectelor culturale. Acest lucru a fost cauzat în bună măsură de lipsa de competențe profesionale a evaluatorilor numiți de Ministerul Culturii, în condițiile în care OUG 76/2018 nu prevede necesitatea calității de expert în domeniul vizat a membrului comisiei desemnat de Minister.

Mai mult, procesul de evaluare a fost afectat negativ și de lipsa de interes a membrilor desemnați de către Minister pentru un proces de lucru solicitant și de durată în condițiile în care nu primeau o remunerație distinctă pentru timpul alocat acestei munci.  Rezultatele evaluării au reflectat un punctaj aleatoriu în cazul anumitor proiecte și efectul negativ se va perpetua, diminuând totodată încrederea operatorilor culturali în capacitatea comisiilor de a asigura o corectă evaluare a proiectelor.

În cazul CNC estimăm un impact și mai mare al modificărilor, din trei motive:

·   Prin implicarea în procesul laborios și specific de evaluare a proiectelor cinematografice a unui reprezentant din Ministerului Culturii fără competențele profesionale necesare și fără a fi plătit pentru participarea intensă într-un proces care de regulă durează între 1-3 luni. Ceea ce sectorul cinematografic are nevoie este o creștere a profesionalizării demersului de evaluare și nu un regres. Mai mult, această prevedere contrazice numeroase alte prevederi ale OG 39/2005, de la principiul primordialității valorii artistice (Art. 33) la obligativitatea realizării selecției pe baza calității scenariului, regizorului și producătorului (Art 41);

·    Membrii comisiilor de evaluare a proiectelor cinematografice vor fi numiți de Ministrul Culturii și nu de directorul instituției public cu mandat în domeniul cinematografic, cum prevedea anterior legislația. Or, principiul peer-review (evaluare de alți profesioniști ai domeniului) este cel care ar trebui să definească activitatea CNC și AFCN, motiv pentru care legislația ar trebui, dimpotrivă, să crească capacitatea breslei de a propune profesioniști pentru aceste comisii și a se asigura un nivel ridicat de calitate a evaluării;

·   Modificarea prevederilor privind procedura contestației, care în lipsa altor prevederi prin legislație subsecventă, care nu a fost încă inițiată de Ministerul Culturii, riscă să creeze un arbitrariu în acest proces. Necesitatea și urgența acestei prevederi, fără legătură cu restul prevederilor actului normativ, nu au fost nici ele justificate.

3) Legislația privind AFCN și CNC trebuie cu siguranță îmbunătățită, inclusiv pentru creșterea calității procesului de evaluare, și acest lucru a fost solicitat în nenumărate rânduri de sectorul cultural și asumat public de numeroși miniștri ai culturii și parlamentari, însă aceasta trebuie făcută pe baza unui real demers de evaluare și de consultare.

Date fiind argumentele de mai sus, ne adresăm domnului Gigel Sorinel Știrbu, Președinte, și membrilor Comisiei de Cultură, arte, mijloace de informare în masă a Camerei Deputaților pentru a analiza oportunitatea acestor 2 articole și a propune respingerea lor în procesul de aprobare a OUG 76/2018 aflat în prezent în Camera Deputaților, cameră decizională.

În egală măsură ne adresăm domnului Valer Daniel Breaz, Ministrul Culturii și Identității Naționale pentru susținerea modificărilor de mai sus și pentru implementarea unor condiții de evaluare TRANSPARENTĂ, profesionistă și competentă pentru proiectele culturale la nivelul TUTUROR apelurilor de proiecte lansate de Ministerului Culturii.


Prin această scrisoare deschisă ne adresăm public și membrilor Consiliului AFCN și CNC pentru a lua poziție publică față de situația actuală care îi împiedică să-și îndeplinească mandatul dat chiar de Ministerul Culturii. 

Ne arătăm disponibilitatea – prin desemnarea unui grup de artiști, evaluatori și experți culturali – pentru a participa la o întâlnire cu membrii Comisiei de cultură, arte, mijloace de informare în masă Camerei Deputaților și cu echipa Ministerului Culturii și Identității Naționale, pentru a vă prezenta situația actuală și a vă oferi informații amănunțite. 

Situația este urgentă, ținând cont de faptul că la data de 1 martie AFCN a lansat apelul de proiecte 2/2019, iar CNC urmează și el în curând să lanseze un nou apel de proiecte cinematografice. 

În același timp, oferim susținerea noastră deplină actualei echipe AFCN și a Consiliului AFCN, care prin măsurile operate recent și ariile de finanțare existente reușesc să contribuie într-o mare măsură la activitatea ONG-urilor culturale și a artiștilor liber-profesioniști și la dinamizarea sectorului cultural. 

Semnează:

1. Cosmin Manolescu, artist, expert cultural și evaluator AFCN

2. Oana Radu, consultant politici culturale, fost membru al Consiliului de administrație CNC

3. Corina Șuteu, consultant cultural internațional, fost Ministru al culturii

4. Laurențiu Constantin, manager cultural, director al Festivalului de Muzică Veche București, membru în Consiliul AFCN

5. Raluca Munteanu, vice-președinte Ordinul Arhitecților din România, membru în Consiliul AFCN

6. Raluca Iacob – manager cultural, președinte al Asociației MetruCub – resurse pentru cultură

7. Ștefania Ferchedău, expert cultural, co-director Institutul Prezentului

8. Radu Jude – regizor

9. Ada Solomon – producător de film

10. Alexandru Solomon – cineast, președinte al Asociației One World Romania

11. Dana Sarmeș, Critic și Istoric de Artă, Manager Cultural și evaluator AFCN

12. Alina Ușurelu, Artist Vizual , Manager Cultural, Co-fondator Asociația Developing Art

13. Mădălina Mirea, șef Serviciu Expoziții și Documentare – Centrul Cultural Palatele Brâncovenești de la Mogoșoaia

14. Monica Lotreanu, arhitect si istoric de arta, evaluator in cadrul Getty Conservation Programme 1996 si al programelor de finantare cu fonduri SEE, etapele 2008 si 2014/2015 

15. Arcadie Rusu, Coregraf, Manager Cultural LINOTIP Centru Independent Coregrafic

16. Ioana Marchidan, Coregraf, Director Artistic LINOTIP Centru Independent Coregrafic

17. Hermina Stanciulescu, Artist Vizual, Art Director LINOTIP Centru Independent Coregrafic 

18. Laura-Lucia Găvan, manager cultural, Președinte Asociația Art Out

19. Vlad Alexandrescu, senator USR, fost ministru al Culturii

20. Mihaela Tilincă, Manager Cultural Asociația Contrasens

21. Mariana Gavriciuc, coregraf, performer, membru al Asociatiei DELAZERO

22. Tudor Maria Beatrice, coregraf, performer, membru al Asociatiei DELAZERO

23. Simona Dabija, coregraf, performer, membru al Asociatiei DELAZERO

24. Camelia Neagoe, coregraf, manager cultural, membru al Asociatiei DELAZERO

25. Irina Marinescu, artistă, manager cultural, co-fondator Asociația Developing Art

26. Cristina Lilienfeld, coregraf și performer, membra a Asociației Pentru Teatru și Carte (PETEC) 

27. Bianca Bor, coregraf, performer.

28. Smaranda Găbudeanu, artist, Asociația Pentru Teatru și Carte (PETEC)

29. Ada Vlad, PR Asociația Culturală Contrasens

30. Iuliana Vilsan, artist vizual

31. Daria Bârsan, fotograf, Asociatia culturala In Ars Veritas

32. Sebastian Gheorghiu, manager cultural, Exces Music

33. Andreea Tărnăuceanu, manager Asociația Culturală BIS

34. Diana Rotaru, compozitor, director artistic al ansamblului SonoMania, coordonator CIMRO al UNMB

35.Daniel Ivașcu, muzician, graphic-designer, project designer și co-fondator al Asociației Culturale ISVOR

36. Oana Ivașcu, muzician, manager Asociația Culturală ISVOR

37. Sorina Jecza, manager cultural, Fundația TRIADE 

38. Liana Tugearu, istoric şi critic  de artă, menbru al Secţiei de Critică a UAP, cronicar al rev. România Literară

39. Irinel Anghel, muzician, performer

40. Suzana Dan, Asociația Ephemair

41. Vasile Popovici, profesor univ. dr. habil., UVT, scriitor

42. Sabina Baciu, manager cultural

43. Vera Marin, arhitect, manager cultural,  lector UAUIM, presedinte ATU, vice-presedinte Asociația De-a Arhitectura

44. Robert Șerban, scriitor, jurnalist, realizatorul emisiunii culturale “Piper pe limbă” (TVR Timișoara, TVR 3), președintele Festivalului Internațional de Literatură de la Timișoara

45. Rarița Zbranca, Fundația AltArt pentru Artă Alternativă

46. Ștefan Teișanu, Centrul Cultural Clujean

47. Radu Popescu, regizor de teatru, dramaturg, directorul Teatrului Apropo

48. Adela Iuliana Muntean, media designer, Synergy Dome, AstroLife

49. Andreea Novac, coregraf, Asociatia Developing Art

50. Martin Balint, artist vizual

51. Dragoș Neamu, coordonator Departamentul de Relații Internaționale și Proiecte Culturale al Rețelei Naționale a Muzeelor din România

52.Raluca Neamu, președinte Asociația Da’DeCe

53. Robert Balan, regizor, presedinte Asociatia Art No More

54. Camelia Fetița, manager cultural, președintele Asociației Culturale Kratima Timișoara

55. Sabina Ulubeanu, compozitoare, director artistic al InnerSound New Arts Festival.

56. Conf. Univ. Dr. Habil Ioan Augustin Pop, artist vizual, profesor Facultatea de Arte și Design Timisoara

57. Vlad Bedros, Universitatea Națională de Arte din București, Decan al Facultății de Istoria și Teoria Artei

58. Bogdan Stamatin, manager cultural, director Câmpulung Film Fest

59. Cristian Neagoe, manager cultural, Fundația Cărturești, curator Street Delivery

60. Andra-Mitia Dumitru, expert valorificare multimedia, Patrimoniu Radio România, Societatea Română de Radiodifuziune

61. Iulia Iordan, educator muzeal, scriitoare, Asociația Da’DeCe, De Basm. Asociația Scriitorilor pentru Copii și Adolescenți din România 

62. Monica Stan, scenarist-regizor, Manager de Proiect KineDok. 

63. Ana Turos, actriță, membru al Asociației 9Punctart 

64. Florin Iepan, regizor

65. Andreea Tanasescu, profesor, coregraf, Director Asociatie “A&A Associated Artist”

66. Ileana Pintilie, istoric și critic de artă, profesor universitar la Facultatea de Arte și Design, UVT, Timișoara

67. Gabriel Mălăncioiu, compozitor, fondator al Festivalului Internațional de Muzică Contemporană Timsonia

68. Andreea Lăcătuș, regizoare, manager cultural Asociația inCAP

69. Simona Constantin, regizoare

70. Eduard Burghelea, actor, Asociația inCAP

71. Minodora Broscoi, actriță, Asociația inCAP

72. Andrei Tache, președinte asociația Designers, Thinkers, Makers

73.Iosif Prodan, jurnalist de film, Dokumentar.ro

74. Peca Stefan, dramaturg

75. Simona Deaconescu, coregraf, președinte Asociația Tangaj Dance, director artistic Bucharest International Dance Film Festival

76. Aurora Kiraly – artist vizual, președinte Asociația Galeria Nouă

77. Alexandru George Condrache, scriitor

78. Alexandru Matei, lect. univ., Universitatea Ovidius; eseist

79. Andreea Butnaru, lector univ. dr. al Universității Naționale de muzică București, director artistic al proiectului Musica Viva.

80. Aura Twarowska, muzician, mezzosoprane Vienna State Opera

81. Sânziana Oltea Isvoreanu, manager cultural

82. Ruxandra Gubernat, regizor si cercetator, Asociatia Demodocs

83. Carmen Lidia Vidu, regizor

84. Suzana Fântânariu, artist vizual, prof.univ.dr. FADT

85. Antuza Antonia Genescu, traducător

86. Silviu Genescu, scriitor

87. Ciprian Ciuclea, artist vizual, presedinte Experimental Project

88. Mirela Duculescu, istoric de artă

89. Radu Apostol, regizor de teatru, co-fondator Centrul de Teatru Educațional Replika

90. Mihaela Michailov, dramaturg, co-fondatoare Centrul de Teatru Educațional Replika

91. Mihaela Rădescu, actriță, co-fondatoare Centrul de Teatru Educațional Replika

92. Viorel Cojanu, actor, co-fondator Centrul de Teatru Educațional Replika

93. Gabi Albu, arhitectă, scenografă, membră Centrul de Teatru Educațional Replika

94. Silvana Negruțiu, actriță, membră Centrul de Teatru Educațional Replika

95. Elena Găgeanu, video artist, membră Centrul de Teatru Educațional Replika

96. Cristiana Tautu, manager cultural

97. Dorothee Hasnas, arhitect si manager cultural

99. Alexa Andra Anastasia, ilustrator, membra Street Delivery Bucuresti

99. Levente Kozma, manager cultural, Președinte Asociația Simultan

100. Costin Soare, muzician, președintele Asociației Culturale Kitharalogos

101. Lorette Enache, coregraf independent, Conf.Univ.Dr. U.N.A.G.E

102. Tonța Roxana – jurnalist, co-fondator Asociația Regia Artistică Timișoreană (RAT)

103. Mircea Toma, președinte Asociația ActiveWatch

104. Miruna Runcan, critic de teatru, profesor universitar

105. Florian Matei-Popescu, cercetător la Institutul de Arheologie “Vasile Pârvan” din București

106. Despina Haşegan, muzeograf specialist educaţie, Muzeul Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi

107. Vlad Ioan Tăușance, scriitor, facilitator

108. Sinziana Nicola, actrita

109. Matei Stircea-Craciun, antropolog, Institutul de Antropologie F. Rainer

110. Helga Thies, manager cultural, Fabrica de Pensule Cluj

111. Kinga Kovács, manager cultural, director executiv Fabrica de Pensule Cluj

112. Andreea Vălean, regizor

113. Carla Fotea, producătoare, Micro Film

114. Anca Gradinariu, jurnalist si scenarist

115. Ştefana Mărmureanu, initiator si cordonator proiecte culturale, artist

116. Liviu Sandulescu, regizor

117. Monica Lăzurean-Gorgan, producatoare si regizoare de film, Manifest Film

118. Paul Negoescu, regizor

119. Cezar Paul-Bădescu, scriitor

120. Călin Peter Netzer, regizor de film

121. Claudiu Mitcu, Dokustation – Music Documentary Film Festival

122. Cecilia Ștefănescu, scenarist, regizor

123.Alexandru Călinescu, profesor universitar, scriitor

124. Jean-Lorin Sterian, artist social, scriitor

125. Laurențiu Brătan, critic de film, manager cultural

126. Tudor Giurgiu, regizor, producator film 

127. Catinca Dorobanțu, producător film

128. Cristian Nicolescu, producător de film

129. Cristina Passima Trifon, plastician contemporan

130. Cristian Dorobanțu, regizor

131. Ciprian Ciocan, director executiv Fundația Comunitară Sibiu

132. Mihai Mihalcea, Asociatia culturala Solitude Project

132. Radu Lesevschi, manager cultural

133. Luiza Zamora, istoric de artă, Asociația 37 și Federația Fundațiile Comunitare din România

134. Vlad Petri, regizor

135. Doina Vella, activistă de patrimoniu, secretar general Asociația Mișcarea Civică „Miliția spirituală”

136. Andrei Boanta, sunetist

137. Alexandru Mavrodineanu, regizor de film, producator

138. Cosmin Marcu – Asociatia Culturala Play

139. Levente Serfőző, director festival, președinte Asociația HID

140. Cristian Cismaru, Asociația My TRansylvania Sibiu 

141. Matei Truța, Transilvania Film

142. Marian I. Dobre, pictor, director executiv Fundatia Comunitara Cluj, lector univ. dr. Universitatea Nationala de Arte Bucuresti (profesor asociat)  

143. Oana Furdea, Transilvania Film, Asociația culturală CitiZenit Arad

144. Corina Radu, regizor de film 

145.Nona Șerbănescu ARTHUB Bucharest / Asociația pentru Promovarea Artelor Contemporane

146. Alex Fifea, actor  / ARTHUB Bucharest

147. Mina Sava- arhitect, presedinte, Asociatia De-a Arhitectura

148. Cătălin Anchidin, Rollercoaster PR

149. Cruceanu Ioana Adnana, CNDB

150. Loredana Tîrzioru, artist vizual, director executiv Asociatia Memoria Culturii & Editura Brumar

151. Cosmina Corodeanu UPM, Studioset Production

152. Mariea Petcu Chioibas, grafician, prof. Liceul de Arte N. Tonitza”

153. Constantinescu Irina, director executiv al Fundației Comunitare Dambovita

154. Alexandra-Iasmina Palconi-Sitov, președinte, Asociația PRIN BANAT

155. Dana Constantin, președinte UAP Timiș, prof. univ. dr. FADT

156. Gina Hora, artist plastic

155. Lala Misosniky, actriță, confondator Asociația DieMachina

156. Diana Gheorghiu, compozitor si curator muzical.

157. Cătălin Cristuțiu, monteur 

158. Alina Șerban, istoric de artă

159. Raluca Marţiş, PR Pro Patrimonio

160. Alexandru Maftei, regizor

161. Șerban Sturdza, vice-președinte Pro Patrimonio

163. Cristina Popa, manager cultural Save or Cancel / feeder.ro

164. Andrei Racovițan, manager cultural Save or Cancel / feeder.ro

165. Yvonne Irimescu, director executiv Societatea Culturala NexT

166. Cristina Iordache, producator/ manager, East Movies

167. Andreea Machidon, arhitect în cadrul Fundației Pro Patrimonio

168. Anca Caramelea, manager de proiect Societatea Culturală NexT

169. Alexa Băcanu, autor dramatic, membru al Asociației Reactor de creație și experiment

170. Doru Taloș, actor, membru al Asociației Reactor de creație și experiment

171. Cătălin Filip, actor, membru al Asociației Reactor de creație și experiment

172. Laura Orlescu, director executiv al Asociației One World Romania

173. Florentina Bratfanof, director de casting, membru fondator ARPAS

174. Alex Teodorescu, producator

175. Vali Hotea, regizor

176. Cristi Borcan, arhitect, studioBASAR

177. Irina Bălan, manager cultural Asociația 18837, coordonator Cerc. Artă Contemporană

178. Mona Petre, graphic designer, fondatoare Ierburi Uitate, co-fondatoare Grădina Istorică

179. Alexandru Daniel Popa, director executiv Fundația Comunitară Galați

180. Maria Comârlău, lucrator cultural, PR, Asociatia Centrul Multimedia Teatru FiX, Iași

181. Stanca Jabenițan, actor, membru fondator Asociația Centrul Multimedia Teatru FiX,  Iași

182. George Cocoș, actor, CEO Atelierul lui Geppetto, Iași

183. Cojocaru-Thanasiadis Doina, artist vizual, Bucuresti

184. Alexandru Radu, monteur / colorist, Bucuresti

185. Kristina Creoșteanu, președinte Asociația Împreună pentru Dezvoltarea Comunității – AIDC

186. George-Albert Costea, actor Teatrul National Marin Sorescu Craiova, doctorand UNATC I. L. Caragiale, Bucuresti

187. Roxana Calinescu, manager cultural

188. Lia Marin, actriță, performer

189. Adrian Ionescu, student UNATC, secția CAV, sound-designer, textier.

190. Octavian Voina, student Master Actorie UNATC, București 

191. Filip Stoica, coregraf, performer, asociația DELAZERO

192. Anna Popa, Manager al Teatrului Andrei Mureșanu din Sfântu-Gheorghe

193. Andreea Chiricescu, consultant artistic, evaluator AFCN, președinte Fundația Burgus 

194. Katia Pascariu, actriță, Asociația ADO

195. Elena Vlădăreanu, scriitoare și manager cultural, Asociația Art No More 

196. Adriana Moca, actriță/manager, Asociația Vis-a-Vis

197. Dana Voicu, actriță

198. Diana Dumbravă, actriță

199. Elena Viziteu, arhitect

200. Radu Vancu, scriitor

201. Vasile Ernu, scriitor

202. Andra Rotaru, scriitor

203. Ileana Zirra, scenograf, membru al Asociatiei Antistatic

204. Dragomir Daniel Alexandru, coregraf, performer, profesor – Asociația Contemporary Creative Dreamers

205. Alexandra Croitoru, artist/curator, Asociatia Salonul de proiecte

206. Anca Maria Colteanu, regizor

207. Mircea Vasilescu, profesor și jurnalist

208. Radu Stancu, producător de film

209. Gál Sándor, director executiv – Fundația Comunitară Mureș

210. Ana Maria Trandafirescu, manager cultural, membru al Asociatiei DELAZERO

211. Marlene Stanciu, manager cultural, KraftMade

212. Tincuta Heinzel, Presedinte Asociatia 2580

213. Anamaria Iuga, manager cultural, membru al Asociației Câte-n lună și-n mansardă.

214. Patricia Mihulecea, traducător

215. Veres-Nagy Timea, manager cultural

216. Ana Teodora Popa, compozitor, inginer de sunet

217. Anton Groves, Regizor, Scenarist, Producator

218. Sciadei Claudiu, fotograf, inginer proiectant

219. Anca Damian, regizor, producator

220. Sebastian Adam Puraci, fotograf si videograf

221. Anca Drăgoi, Director executiv- Fundația9

222. Valer Simion Cosma, istoric și manager cultural

223. Ana Maria Colțeanu, regizor 

224. Anca Drăgoi, Director executiv- Fundația9

225. Sebastian Adam Puraci, fotograf si videograf

226. Claudia Popescu, coordonator proiecte culturale Biblioteca Județeană George Barițiu Brașov 

227. Anamaria Borlan, scriitor, președinte fondator Antares Club Brașov

228. Adi Voicu, regizor de film